Thứ Ba, Ngày 25 tháng 2 năm 2020 - Nhằm ngày 3 tháng 2 năm Canh Tý - PL 2563

Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi (KDT-1320)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Phàm muốn cúng khắp, giúp khắp, phải hết lòng chí thành trang nghiêm đạo tràng, tuỳ sức mà bày biện hương hoa. Cúng dường thí thực, nước sạch v.v… xong rồi, theo ngôi thứ mà xếp đặt chỗ ngồi.

{pdf}pdf/chukinhthithuc/DuGiaTapYeuDiemKhauThiThucNghi.pdf|height:600|width:550|app:adobe{/pdf}