Thứ Năm, Ngày 2 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Cam Lộ Đà La Ni Chú (DTK-1317)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Cam Lộ Đà La Ni Chú  (Mật tông - Đại Tạng Kinh số 1317)
 

Nước Vu Điền, chùa Phật Thọ Ký, Tam tạng Thực Xoa Nan Đà dịch. Na mỗ bà nga phạt đế, a di đa bà da, đát tha yết đa da, a la ha đế, tam miệu tam bột đà da, đát nễ dã tha, án, a di rị đế, a di rị đổ bà phệ, a di rị đa tham bà phệ, a di rị đa yết bệ, a di rị đa tỉ đễ, a di rị đa đế nghệ, a di rị đa vĩ yết lam đế, a di rị đa vĩ ca đa nga di nê, a di rị đa già nga nẵng, chỉ lật để ca lệ, a di rị đa nột nỗ phệ, tát phược lệ, tát bà đát tha, tát đà di, tát bà chỉ lệ xả yết xoa viêm ca lệ tát phược ha.

Hết.


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: