Thứ Bảy, Ngày 4 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp (DTK-1315)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

            Đặc biệt phong tặng chức Hồng lư khanh,
            Chùa Đại Hưng Thiện, tam tạng sa môn
            Đại Quảng Trí, hiệu Bất Không phụng chiếu dịch.


Trước khi thí thực cho chúng sanh, mọi việc phải làm đúng như pháp, các món đồ cúng phải rõ ràng, tinh sạch và tốt đẹp. Hoặc một phần, hoặc khá ít, hoặc một món đều phải đựng trong đồ dùng bằng đồng sạch sẽ và đúng như pháp. Bằng như không có đồ đồng thì dùng đồ sứ trắng cũng được. Nếu như không có đồ sứ thì có thể dùng đồ đựng được sơn phết. Các món ăn thức uống phải dùng nước sạch mà làm ra. Mặt hướng về phía đông mà lập chỗ ngồi (cho pháp chủ), rồi mới được làm pháp sự.

 

{pdf}pdf/chukinhthithuc/BoThiAmThucChoCacNgaQuyVaThuyPhap.pdf|height:600|width:550|app:adobe{/pdf}